Satelliitnavigatsioon lennunduses. GBAS

Koostanud: Leho Roots
Eesti Lennuakadeemia

Sisukord

  1. GBAS ülesehitus ja tööpõhimõte.
  2. GBAS kasutamine lennunduses.
  3. Interaktiivsed mudelid
    1. Animatsioon 1
    2. Animatsioon 2
  4. Valikvastustega test.